Veel gestelde vragen

Wat doet Hulp met Schaderegelen?

Wij bieden u verhaalsbijstand (rechtshulp) na een verkeersongeval.

Moet ik een schadeformulier invullen?

Na een ongeval is het belangrijk dat u vastlegt wat er is gebeurd. U moet een schadeformulier invullen of de schade melden via de app Mobielschademelden.
Download hier onze tips en instructies over het invullen van het schadeformulier.

Mobielschademelden.nl is de app van het Verbond van Verzekeraars waarmee eenzijdige en tweezijdige schades kunnen worden gemeld. De app vervangt het Europese schadeaangifte formulier. Vrijwel alle Nederlandse verzekeraars accepteren meldingen via Mobielschademelden.nl. Heeft u een aanrijding met een buitenlands voertuig of is er sprake van gewonden dan kunt u de app niet gebruiken.

U krijgt bij mobielschademelden een e-mail met de gegevens over het ongeval. Die melding kunt u aan ons sturen. Heeft u een formulier ingevuld? Stuurt u dat dan aan ons.

Wanneer moet een schade-expert worden ingeschakeld?

Indien de reparatiekosten lager zijn dan € 750,= is het meestal niet nodig een expert in te schakelen. Dan kunt u ons de reparatienota of een pro-formanota sturen.  Voor een goede schatting van het schadebedrag kunt u het best even advies vragen bij een van de met ons samenwerkende vestigen van de Autoschade Herstel Groep.   Als wordt ingeschat dat  de schade meer is dan €750,-, dan schakelen wij een schade-expert in die de schade precies kan bepalen.

Kan ik de schade direct laten repareren?

U kunt schade meteen laten herstellen, maar dan moet u de reparatiekosten wel eerst zelf betalen. Indien nog niet vaststaat dat de andere partij aansprakelijk is, bestaat het risico dat u de kosten niet vergoed krijgt.

Moet ik de schade laten herstellen?

U bent niet verplicht de schade te laten herstellen. Ook dan heeft u recht op het schadebedrag. Indien u de schade heeft laten begroten bij een schadeherstelbedrijf en u besluit vervolgens uw voertuig niet te laten repareren mag de garagehouder u expertisekosten in rekening brengen. Deze kosten zijn meestal opgenomen in het bedrag aan reparatiekosten en kunt u dan niet meer apart bij de aansprakelijke partij claimen.